Venus Mars Jupiter Saturn Mond Deepsky (N) Allgemeines Gästebuch Rechtliches Kometen Links Sonne Startseite Deepsky (G) Technik Ausrüstung Deepsky (K) D = 21,18” 24.10.2020 - 21:56 D = 20,08” 31.10.2020 - 20:11 Mars am 31.10.2020 D = 19,37” 04.11.2020 - 20:35 D = 19,19” 05.11.2020 - 20:40 D = 17,49” 14.11.2020 - 21:54 D = 19,02” 06.11.2020 - 18:57